Bescherm de onderkant

Het is moeilijk aan te nemen, maar de winter komt. Deze morgen om 07:00 u toonde de thermometer 3°C. Het wordt dus tijd om meer aandacht te hebben voor de onderkant van de motor.

Probleem?

ikon_anti-corrosion

Jawel, Leg u maar eens op uw buik en sta (lig) verstomd van het aantal openingetjes in het kader, spleetjes tussen de onderdelen, vreemde holtes in het motorblok en samenstellingen uit verschillende metalen. Deze laatste zijn gevoelig voor corrosie als er vocht opkomt, zeker als dat ook nog eens zout is.

Veel onderdelen zijn uit aluminium legeringen gemaakt. Deze zijn in een zout milieu bijzonder gevoelig voor corrosie.

Ik heb het meegemaakt. Na de winter stond mijn motorblok dof en mat (met witte vlekken ook nog, …schoon!) door het gecorrodeerde aluminium. Modder zat aangebakken in de holtes. Ik heb het nooit meer helemaal goed gekregen voor de volgende winter er aankwam.

En toch bestaat er een truuk.

 • Kuis uw lieveling grondig. Eventueel met hogedruk, of een flessenborstel, het vuil uit de holtes halen.
 • Laat volledig drogen.
 • Spuit de onderkant en alle gevoelige hoekjes, spleten en holtes in met een “corrosie inhibitor” opgelost in een lichte olie. Blijf van banden en remmen af!

dekselvoorrandvoor

Corrosie inhibitor?

De meeste metalen hebben min of meer de neiging tot corroderen. Wel, zo’n inhibitor is een chemische verbinding die het metaal de neiging tot corroderen ontneemt. Hiermee gaan we dus onze metalen beschermen.

Waarom in een lichte olie?

Olie is waterafstotend wat de corrosie tegengaat. Olie is een “koolwaterstof” en is per definitie niet elektrisch geleidend. We gaan dus niet voor elektrische problemen zorgen. De olie verhindert ook dat vuil gaat vastbakken op het metaal. Bij de volgende reinigingsbeurt wast u het vuil er dus gemakkelijk af, zelfs in de kleine hoekjes.

Waar te vinden?

Zowat in elke winkel voor fietsen, brommers, auto-onderdelen, doe-het-zelf….is ergens één of ander merk van “Multifunctionele olie” te verkrijgen. Meestal wordt deze aangeprezen voor zijn meervoudige werking (roest oplossen, smeren, beschermen,…). Bekende merken zijn CRC 5-56 en WD40.

 

Advertisements

Ethanol (Nl)

Laten we duidelijk zijn. Enkel de FFV (Flexibele Brandstof Voertuigen) kunnen op Bio-ethanol draaien. Bio-ethanol is een mengsel van 15 % benzine met 85 % ethanol. Onze Royal Enfield is niet zo’n FFV. We kunnen dus geen E85 gebruiken. Gelukkig, is deze brandstof enkel in Brazilië, Zweden en USA verkrijgbaar.

In Europa, bevat de benzine niet meer dan 5 % ethanol (spec EN228). Maar Europa zou Europa niet zijn zonder uitzonderingen. Finland, Frankrijk en Duitsland hebben een 10 % ethanol mengsel beschikbaar in de benzine stations.

De indicatie is als volgt:

 • E5 is 5 % bio-ethanol gemengd in standaard benzine.
 • E10 is 10 % bio-ethanol gemengd in standaard benzine.

Verbruik:

Ethanol bevat minder energie dan benzine. Voor een E10 benzine is dat 2 % minder in vergelijking met conventionele benzine. Dit houdt een extra verbruik van 1,5 % in voor gelijke prestaties. (source: Allgemeine Deutsche Automobil-Club).

Is ethanol gevaarlijk voor je motor?

Indien je hoge druk met hoge temperatuur combineert, kan ethanol corrosie van aluminium veroorzaken. Dit kan het geval zijn voor brandstof leidingen, brandstofpompen,…

Ethanol kan ook kunststof en rubber aantasten. Slangen, dichtingen en kunststof benzinetanks (enkellaags) kunnen zo het slachtoffer worden van een sluipende lekkage. Meestal ontdek je dit door een toenemende benzinegeur.

Besluit:

 • Voor de nieuwe Royal Enfield motoren is er geen onmiddellijk probleem. Het concept van de Europese motor steunt het gebruik van benzine met een beperkte ethanol mix. Om veilig te spelen gebruik je best de E5 versie.
 • Voor oude Royal Enfield motoren is het beter om geen ethanol in de benzine te hebben, of maximaal een E5 graad. In Zweden en Frankrijk kan het een probleem zijn om deze E5 benzine te vinden. In Duitsland is een benzinestation verplicht om naast E10, ook een E5 aan te bieden. Eventueel kan je de oude rubber en kunststof in het brandstofsysteem vervangen door nieuwere materialen.

Indien de binnenkant van een oude benzinetank afgedicht wordt met een hars, dan is er veel kans dat dit hars wordt aangetast door de ethanol. Deze harsen vermijden de onmiddellijke aankoop van een nieuwe tank, maar houden dus een potentieel risico in.

Ethanol (ENG)

Let’s be clear. Only FFV-vehicles (Flexible Fuel Vehicles) can run on Bio-Ethanol. Bio-ethanol being 15% standard gasoline with 85% Ethanol.  So, this is not for our Royal Enfield engines. This type of fuel is only available in Brazil, Sweden and USA.

In Europe, the gasoline contains not more then 5% ethanol (spec EN 228). However, Europe wasn’t Europe if there were no exceptions. Finland, France and Germany have a 10 % ethanol mixture in the service stations.

The indication is as follows:

 • E5 is 5 % bio-ethanol is blended into the standard gasoline.
 • E10 is 10 % bio-ethanol is blended into the standard gasoline.

Consumption

Ethanol contains less energy compared to gasoline. For an E10 fuel, this is 2% less compared to conventional gasoline. Meaning an extra consumption of 1,5% for the same performance (source: Allgemeine Deutsche Automobil-Club).

Ethanol dangerous for your engine?

If high pressure and high temperatures occur, ethanol can provoke corrosion on aluminum parts. This can be the case in the fuel conduits, fuel pump,…

Ethanol can also affect certain plastics and rubbers. Hoses, gaskets and plastic gasoline tanks (single-layer) might show a creeping leakage. In most cases this is discovered by an increasing gasoline smell.

Conclusion:

 • For the new Royal Enfield engines there is no immediate problem. The concept of the European engine supports the use ofethanol blended (limited) gasoline. To play on the safe side: use an E5 blend.
 • For the old Royal Enfield it is best to take gasoline without ethanol or at most an E5 grade. In Sweden and France, this might be a problem to find. In Germany, service stations sell an E5 next to the E10 gasoline. Eventual you can exchange rubbers and plastic materials in the fuel system by newer materials.

If the inside of an old gasoline tank is sealed with a resin, ethanol can affect this resin. So , beware of those “resin”-tricks. They avoid an immediate cost for a new tank, but there is a potential risk in it.

Protecting electrical contacts.

We have all seen it: corroded electrical contacts. And yes, we all know the consequences. Although metal is a good electrical conductor metal oxides, phosphates, etc. are good insulators. Believe me it happens. When you desperate want to start the engine and drive with full lights through a dark and rainy night.

So, a perfect contact might get lost after exposure to corrosive circumstances. How can we prevent it? How can we repair it? Two important issues. Continue reading “Protecting electrical contacts.”

Corrosion on our bike.

Already 2500 year, the human being tries to describe the destructive forces of corrosion. Herodotos wrote: “ Ferrum corumpitar”.
And yes, that is the natural behavior of metal. We dig the ores out of the earth. We extract the metal from the ores by adding a huge amount of energy. We make some beautiful constructions with it, like our Royal Enfield. It is hard to believe but this valuable metal structure of us wants to go back to its natural state: the ore, the oxide. It corrodes.
But, the human being is curious. We observed, corrosion only takes place when metal is in contact with an electrolyte.  A conductive liquid so to say:  Hmm…water thus.
So, how to prevent corrosion? Simple: exclude the metal from contact with water.

The obvious ways of doing:
Cover the metal with a coating or paint. A good paint is by definition non permeable and non-conductive. But every coating will be permeable after some time and then….corrosion starts.

What the duck!
Ever tried to wet a duck? Difficult he? Well this duck learned how to stay dry. It oils his feathers and… water has no impact on greasy or oily materials.  So, back to our beloved metal duck: make sure to oil everything.

As oil disappears, bit by bit in contact with water, wax might be a more durable alternative to the oil or grease.

Crevice corrosion.
The killer behind the corner. And looking at corners and small hidden openings…there are plenty of them.
Some examples:

 • the space between a washer and a nut,
 • the bend edge of a mud guard,
 • the space between two joined plates.

These are small cavities, in which some water can accumulate. It forms like a micro-environment with an own activity called: corrosion! Fill these spaces with a water repellent mass like wax or grease and corrosion gets no chance on your bike.