Ethanol and octane.

Octane is a rating figure and indicates the gasoline’s resistance to pre-ignition. The higher the octane figure, the higher the resistance to uncontrolled pre-ignition, called “knocking”.

Ethanol has a high octane rating (about 113 RON). E10 gasoline, is standard gasoline blended with 10 % ethanol. It is a common believe this results in a higher octane rating for the gasoline.

But, the ethanol can absorb water and will separate from the gasoline. You can find the ethanol back at the bottom of the tank. In this case the octane figure can drop with 2,5. The gasoline indicated as E10 octane 98, then gets an octane rating of 95,5.

Instead of boosting the octane figure, blends with ethanol might give a worse result. The can end up as a sub-octane fuel once in your vehicle.

Which octane rating your gasoline needs to have, depends on your engine.

The higher the compression, the higher the combustion temperature. A higher temperature means a higher risk of uncontrolled ignition. The resulting detonation (knocking) will damage the engine. Definitely to avoid.

For the Royal Enfield:

As RE drivers, we are quite lucky. The engine of the Royal Enfield is a low compression engine. The Bullet 350 has a compression ratio of 7,25:1 and the Bullet 500 has 6,5:1 (2000 specs). The EFI Classic Bullet 500 gets a compression ratio of 8,5:1.

oct graph2

 

From the graph , we can see than for our Royal Enfields we need to have a gasoline with at last an octane number 87 (RON). When this one is in worst case an E10, the degradation brings the RON we need at the service station, to at least  90.

 

Conclusion:

No worries for our Royal Enfield. We can use 95 octane gasoline, even in an E10 version.

note:

RON= Research Octane Number

source:

www.biofuelassociation.com.au

www.auto.howstuffworks.com

Advertisements

Ethanol (Nl)

Laten we duidelijk zijn. Enkel de FFV (Flexibele Brandstof Voertuigen) kunnen op Bio-ethanol draaien. Bio-ethanol is een mengsel van 15 % benzine met 85 % ethanol. Onze Royal Enfield is niet zo’n FFV. We kunnen dus geen E85 gebruiken. Gelukkig, is deze brandstof enkel in Brazilië, Zweden en USA verkrijgbaar.

In Europa, bevat de benzine niet meer dan 5 % ethanol (spec EN228). Maar Europa zou Europa niet zijn zonder uitzonderingen. Finland, Frankrijk en Duitsland hebben een 10 % ethanol mengsel beschikbaar in de benzine stations.

De indicatie is als volgt:

  • E5 is 5 % bio-ethanol gemengd in standaard benzine.
  • E10 is 10 % bio-ethanol gemengd in standaard benzine.

Verbruik:

Ethanol bevat minder energie dan benzine. Voor een E10 benzine is dat 2 % minder in vergelijking met conventionele benzine. Dit houdt een extra verbruik van 1,5 % in voor gelijke prestaties. (source: Allgemeine Deutsche Automobil-Club).

Is ethanol gevaarlijk voor je motor?

Indien je hoge druk met hoge temperatuur combineert, kan ethanol corrosie van aluminium veroorzaken. Dit kan het geval zijn voor brandstof leidingen, brandstofpompen,…

Ethanol kan ook kunststof en rubber aantasten. Slangen, dichtingen en kunststof benzinetanks (enkellaags) kunnen zo het slachtoffer worden van een sluipende lekkage. Meestal ontdek je dit door een toenemende benzinegeur.

Besluit:

  • Voor de nieuwe Royal Enfield motoren is er geen onmiddellijk probleem. Het concept van de Europese motor steunt het gebruik van benzine met een beperkte ethanol mix. Om veilig te spelen gebruik je best de E5 versie.
  • Voor oude Royal Enfield motoren is het beter om geen ethanol in de benzine te hebben, of maximaal een E5 graad. In Zweden en Frankrijk kan het een probleem zijn om deze E5 benzine te vinden. In Duitsland is een benzinestation verplicht om naast E10, ook een E5 aan te bieden. Eventueel kan je de oude rubber en kunststof in het brandstofsysteem vervangen door nieuwere materialen.

Indien de binnenkant van een oude benzinetank afgedicht wordt met een hars, dan is er veel kans dat dit hars wordt aangetast door de ethanol. Deze harsen vermijden de onmiddellijke aankoop van een nieuwe tank, maar houden dus een potentieel risico in.

Ethanol (ENG)

Let’s be clear. Only FFV-vehicles (Flexible Fuel Vehicles) can run on Bio-Ethanol. Bio-ethanol being 15% standard gasoline with 85% Ethanol.  So, this is not for our Royal Enfield engines. This type of fuel is only available in Brazil, Sweden and USA.

In Europe, the gasoline contains not more then 5% ethanol (spec EN 228). However, Europe wasn’t Europe if there were no exceptions. Finland, France and Germany have a 10 % ethanol mixture in the service stations.

The indication is as follows:

  • E5 is 5 % bio-ethanol is blended into the standard gasoline.
  • E10 is 10 % bio-ethanol is blended into the standard gasoline.

Consumption

Ethanol contains less energy compared to gasoline. For an E10 fuel, this is 2% less compared to conventional gasoline. Meaning an extra consumption of 1,5% for the same performance (source: Allgemeine Deutsche Automobil-Club).

Ethanol dangerous for your engine?

If high pressure and high temperatures occur, ethanol can provoke corrosion on aluminum parts. This can be the case in the fuel conduits, fuel pump,…

Ethanol can also affect certain plastics and rubbers. Hoses, gaskets and plastic gasoline tanks (single-layer) might show a creeping leakage. In most cases this is discovered by an increasing gasoline smell.

Conclusion:

  • For the new Royal Enfield engines there is no immediate problem. The concept of the European engine supports the use ofethanol blended (limited) gasoline. To play on the safe side: use an E5 blend.
  • For the old Royal Enfield it is best to take gasoline without ethanol or at most an E5 grade. In Sweden and France, this might be a problem to find. In Germany, service stations sell an E5 next to the E10 gasoline. Eventual you can exchange rubbers and plastic materials in the fuel system by newer materials.

If the inside of an old gasoline tank is sealed with a resin, ethanol can affect this resin. So , beware of those “resin”-tricks. They avoid an immediate cost for a new tank, but there is a potential risk in it.